Τα Διακοσμητικά Κεραμικά Τούβλα – Πλακίδια του εργοστασίου ΜΟΣΧΙΔΗΣ :

1. Eίναι πιστοποιημένα από την Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. (ΕΒΕΤΑΜ) για προσδιορισμό υδατοαπορροφητικότητας (3%) για προσδιορισμό αντοχής σε κάμψη, προσδιορισμό αντοχής σε απότριψη, ειδικό βάρος κλπ.
2. Το Εργοστάσιο Διακοσμητικών Τούβλων, Πλακιδίων και Κεραμιδιών ΜΟΣΧΙΔΗΣ έχει εγκαταστήσει και με επιτυχία εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 για την παραγωγή των διακοσμητικών κεραμικών προϊόντων της.

3. Τα προϊόντα του Εργοστασίου Διακοσμητικών Τούβλων, Πλακιδίων και Κεραμιδιών ΜΟΣΧΙΔΗΣ συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό σήμανσης CE το οποίο καταδεικνύει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο που αποκαλείται Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (hEN). Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hENs) προσφέρουν στον κατασκευαστή την δυνατότητα να αποδείξει την επίδοση των προϊόντων του σε παγκόσμια κλίμακα

4. Παράγονται από πρώτες ύλες αργύλου, προϊόν οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
5. Δεν εμφανίζουν εξανθήματα στην επιφάνειά τους αποτέλεσμα της πολύ χαμηλής υδατοαπορροφητικότητας που παρουσιάζουν.
6. Δεν χρειάζονται συντήρηση και είναι ανθεκτικά στους ρύπους.
7. Παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο και δεν ξεθωριάζουν γιατί δεν περιέχουν χρωματικές ουσίες.
8. Οι αποκλίσεις των διαστάσεων είναι εντός των απαιτούμενων Ευρωπαϊκών ορίων.