Το Εργοστάσιο Διακοσμητικών Τούβλων, Πλακιδίων και Κεραμιδιών ΜΟΣΧΙΔΗΣ έχει εγκαταστήσει και με επιτυχία εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 για την παραγωγή των διακοσμητικών κεραμικών προϊόντων της και πιο συγκεκριμένα των διακοσμητικών κεραμικών τούβλων, πλακιδίων και κεραμιδιών τόσο βιομηχανικού όσο και χειροποίητου τύπου.

Ταυτόχρονα, το Εργοστάσιο Διακοσμητικών Τούβλων, Πλακιδίων και Κεραμιδιών ΜΟΣΧΙΔΗΣ εφαρμόζει σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 771-1-2011 σύμφωνα με το Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Νο305/2001 (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων – CPR). Ως εκ τούτου τα προϊόντα του Εργοστασίου Διακοσμητικών Τούβλων, Πλακιδίων και Κεραμιδιών ΜΟΣΧΙΔΗΣ συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό σήμανσης CE το οποίο καταδεικνύει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο που αποκαλείται Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (hEN). Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hENs) προσφέρουν στον κατασκευαστή την δυνατότητα να αποδείξει την επίδοση των προϊόντων του σε παγκόσμια κλίμακα.